a0ad857d2310aecf06db69147e0d0d721.2

Програма Baby–лялі для дітей від 1 до 2 років

Зняття проводяться спеціальній формі, яка розроблена спеціально для дітей раннього віку.

Дитина граючись ознайомлюється із символами (буквами, словами, цифрами), розвиває сенсорні здібності, формує чуттєвий досвід, ознайомлюється із навколишнім світом, розвиває мовлення, мислення, пам'ять, увагу, емоційну сферу, вчиться малювати, ліпити тощо.

Детальніше ТУТ

Програма Baby–мацьопи дітям віком від 2 до 3 років

Заняття спрямовані на гармонійний і всебічний розвиток дитини: формування правильної постави, розвиток сенсорної сфери, пам’яті, мислення, уваги, удосконалення активної мови дітей,розвиток образної діяльності (малювання, ліплення, аплікація, конструювання, плямографія, техніка штампу, відбитку), колористики, дрібної моторики рук.

 

Детальніше ТУТ

  
831223

Програма Baby–чомусики дітям віком від 3 до 4 років

Заняття спрямовані на формування життєвих компетенцій дитини, розвиток самостійності та впевненості, стимулювання пізнавальних психічних процесів, збагачення словникового запасу, розвиток активного мовлення, забезпечення фізичного розвитку.

Детальніше ТУТ

Програма Baby–знайки дітям віком від 4 до 5 років

Заняття спрямовані на збагачення словникового запасу, розвиток активного мовлення, стимулювання розвитку творчих здібностей, бажання займатись художньою діяльністю, формування в дітей практичних навиків, ознайомлення із художньою літературою, творами мистецтва, підготовки руки до письма.

Детальніше ТУТ

  
IMG_872612

Програма Baby–бакалаври

Заняття спрямовані на розвиток пізнавальної сфери, мовлення, збагачення словникового запасу, художньо–творчих здібностеq, формування позитивного ставлення до навчання, бажання вчитися, підготовка до письма, читання, розвиток мовлення, пам'яті, мислення, уваги, уяви, розв’язок логічних вправ, прикладів, задач.

Детальніше ТУТ

Програма "Підготовка до школи", діти віком від 6 до 7 років

Заняття спрямовані на розвиток вміння навчатись, здатності до аналізу, узагальнення, розвиток монологічного, діалогічного мовлення, формування елементарних математичних уявлень, вивчення букв, читання, підготовкаруки до до письма, формування навиків організованості, дисциплінованості  тощо.

Детальніше ТУТ